Tjenester

DHJ leverer komplette rådgivningstjenester innen følgende fagområder

VVS
I byggeprosjekter leverer DHJ rådgivningstjenester for komplette VVS-tekniske løsninger gjennom alle faser fra skisseprosjekt til ferdig bygg.

ENERGI
DHJ utarbeider og implementerer driftsstrategier for tekniske anlegg i alle typer bygg, med fokus på energisparing og inneklima.

MILJØ
DHJ har sterkt fokus på miljø i alle prosesser og medvirker til tidsriktige og miljøvennlige løsninger i alle oppdrag.

MILJØRIKTIGE BYGG
Et ressurseffektivt bygg som innebærer at energi, materialer og vannressurser utnyttes effektivt.
Ett bygg som slipper ut minst mulig utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer.

YTRE MILJØ

Vi utreder og prosjekterer VA-nett og infrastruktur i forbindelse med bolig -og næringsarealer.
Selskapet bistår oppdragsgivere med konsekvensutredninger og miljøanalyser i forbindelse med miljøforurensninger på alle plan.