Statens Kartverk

- Byggherre: Statsbygg
- Vårt oppdrag: Byggeledelse VVS
- Størrelse (m2): 8 000 m2
- Prosjekterings/byggeår: 2013 - 2014